Çerez Örnek
canlı destek

Duyurular

1. DUYURU

 

Sevgili Astronomlar ve Astrofizikçiler,

 

Sadece astronomi alanının değil genel olarak bilim ve teknolojinin özel alanlarından birisi olarak kısa sürede çok büyük bir ilerleme 

kaydeden gezegen bilimin ivmeli keşif çağı devam ediyor. Güneş Sistemi'nde ise yerinde yapılan deneyler gezegenlerin yapısı ve 

evrimi üzerine yapılan tartışmalara yeni boyutlar getirmektedir. Bir yıldızın etrafında oluşan bir diskten asteroidlerden dev gazlara 

bu kadar çeşitliliğin nasıl oluştuğu hala ilginç bir araştırma konusudur. 29-30 Kasım 2023 tarihinde bu tartışmaların ve ülkemizde 

yapılan bilimsel araştırmaların sunulduğu "Gezegenlerin İç Yapısı ve Evrimi (GİYE)' başlıklı çevrimiçi bir çalıştay düzenlemekteyiz.

 

29 Kasım sevgili hocamız Dilhan Ezer Eryurt'un doğum günü ve 4 Aralık sevgili hocamız Abdullah Kızılırmak'ın vefat yıl dönümüdür. 

Bu vesileyle, astronominin ülkemizdeki gelişim seyrini görme imkanımız ortaya çıkacaktır. Bu çalıştayda tüm gayretleriyle bilimi 

oluşturmak ve geliştirmek olan bütün hocalarımızın çabalarının sonucunu görme fırsatını da yakalayabilir ve yeni bilimsel rotalar 

belirleyebiliriz.

 

Diskte gezegen oluşumundan başlayarak asteroidlere ve dev gazlara kadar gök cisimlerinin yapısı ve evrimi üzerine araştırmaların 

sunulacağı bu çalıştayda, alanın öncü isimlerinden Prof. Philip Armitage da sunum yaparak katkıda bulunacaktır. Sizleri de 

çalıştayımıza katılmaya ve bildiri sunmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

GİYE Bilim Kurulu

 

Mutlu YILDIZ (Ege Üniversitesi)

Tansu Daylan (Washington University in St. Louis)

Özgür Baştürk (Ankara Üniversitesi)

Eda Sonbaş (Adıyaman Üniversitesi)

 

 

 

 

Çalıştay tarihi: 29-30 Kasım 2023

Yer                 : Çalıştay ZOOM üzerinden gerçekleştirilecektir

Çalıştay dili: Türkçe ve İngilizce

 

Kayıt adresi: https://giye.ege.edu.tr

 

Son özet gönderme tarihi: 8 Kasım 2023

Son kayıt tarihi: 15 Kasım 2023

Kabul edilen bildirilerin duyurulma tarihi: 15 Kasım 2023

 

 

Bu çalıştay 122F107 (GAYE) nolu TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında düzenlenmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ